Back to overview
LG Sonic winner energy globe award

LG Sonic Nederlandse Winnaar van de Energy Globe Award

Het Nederlandse algenbestrijdingsbedrijf LG Sonic, heeft vandaag de Nationale Energy Globe Award in ontvangst mogen nemen voor de ontwikkeling van een milieuvriendelijke oplossing om algengroei te controleren. Wereldwijd zijn er in totaal 177 projecten genomineerd die een oplossing bieden voor de grootste uitdagingen van deze tijd waaronder schoon drinkwater en alternatieve energie. LG Sonic is uit meer dan 6000 project inzendingen gekozen als Nederlandse winnaar. Eigenaar, Yousef Yousef, kreeg vandaag de award overhandigd.

Wereldwijd zijn 1.2 miljard mensen afhankelijk van oppervlaktewater. Door intensieve landbouw, bevolkingsgroei en klimaatopwarming komen er steeds meer voedingsstoffen in dit oppervlaktewater die ervoor zorgen dat deze schaarse zoetwatervoorzieningen vervuild raken met algen. Grote hoeveelheden algen op het wateroppervlak, houden het licht tegen zodat andere organismen niet meer kunnen groeien, verbruiken al de zuurstof in het water en maken het water ongeschikt voor drinkwaterproductie, industrieel gebruik en recreatie. Momenteel maken drinkwaterbedrijven, de industrie en overheden gebruik van zware chemicaliën om het water algenvrij te maken. LG Sonic heeft een milieuvriendelijk systeem ontwikkeld om dit probleem aan te pakken, de MPC-Buoy. De MPC-Buoy is een op zonne-energie aangedreven platform om de algengroei te monitoren en vervolgens op maat te controleren met ultrasoon geluid.

Met 177 deelnemende landen, is de Energy Globe Award wereldwijd de meest prestigieuze milieuprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan projecten die focussen op efficiënt energiegebruik, duurzame energie en het de instandhouding van natuurlijke rijkdommen. De jury heeft de MPC-Buoy genomineerd vanwege haar relevantie, milieuvriendelijkheid en effectiviteit: ‘This year’s National Winner of the Energy Globe Award in the Netherlands developed an effective way to monitor water quality, keep track of algae levels when necessary with using ultrasound technology on an automated buoy to kill algae and prevent blooms’ Aldus de jury van de Energy Globe Award.

Yousef Yousef receives the energy globe award

In 2 jaar meer dan 80 installaties in 15 landen

De MPC-Buoy is wereldwijd het enige systeem dat op een milieuvriendelijke manier algenbloei kan bestrijden op grote wateroppervlakten. Het systeem is in het begin van 2014 geïntroduceerd en er liggen momenteel wereldwijd 80 systemen in meren en waterreservoirs waaronder in bij het grootste drinkwaterbedrijf van Amerika, American Water. Daarnaast zijn de systemen geïnstalleerd in onder andere Azerbeidzjan, Canada, Colombia, Engeland, Maleisië, Polen en Zuid-Afrika. In 2014/2015 heeft het systeem wereldwijd verschillende innovatieprijzen gewonnen waaronder de Aquatech Innovation Award, Shell LiveWIRE Award en de WssTP Water Innovation Award.

Contact informatie

  • LG Sonic B.V.
  • Heliumstraat 7
  • 2718 SL Zoetermeer
  • Nederland