Voorkom verstopping van filters

Water dat voor irrigatie wordt gebruikt, kan een hoog gehalte aan voedingsstoffen bevatten; sommige van deze voedingsstoffen zijn gunstig voor de planten die water krijgen, maar kunnen ook leiden tot uitgebreide algengroei.

Algen in irrigatiereservoirs kunnen het irrigatiesysteem verstoppen en kunnen ook over het geïrrigeerde gebied worden verspreid. Bovendien kunnen sommige soorten schimmels extreem schadelijk zijn voor de gekweekte planten.

Praat met een expert
Algae sample

Voordelen van ultrasone algenbehandeling

Lagere chemische kosten

Verbetering van de werking van filters en leidingen

Voorkom giftige algenbloei

Irrigating field

Algen in irrigatiewater

 • Low-power echografie, geen cavitatie
 • Geen afgifte van algentoxines
 • 100% veilig voor het milieu

Bijna 60 procent van alle zoetwateronttrekkingen in de wereld gaat naar irrigatiegebruik waarbij landbezitters waterbekkens en stuwdammen gebruiken om hun gewassen te irrigeren. Irrigatiewater is kwetsbaar voor blauwalgen, vooral tijdens de zomermaanden.

Door een algenbloei kan de waterbron vervuild raken. Het wordt aanbevolen om het gebruik van verontreinigd water te vermijden, omdat dit een negatief effect op de gezondheid van mensen kan hebben.

MPC-Buoy

Alles-in-één oplossing voor het bestrijden van algen in drinkwaterreservoirs.

Bekijk product

Ontvang meer informatie en een gratis offerte.

Praat met een expert

Veel gestelde vragen

 • How safe is your ultrasonic treatment? Do you have proof?

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 • Are there limitations to your ultrasound treatment?

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 • What makes your ultrasonic algae treatment unique?

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 • Why control the algae if nutrients are the problem?

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).