Verlaag de pH-waarde

Overmatige algengroei in koelvijvers kan een belangrijke oorzaak zijn dat de pH-waarden de toegestane grenswaarden overschrijden.

In installaties voor de opwekking van elektrische energie worden koelvijvers gebruikt voor het opslaan van verwarmd water en het leveren van koelwater aan de energiecentrale.

Praat met een expert
Algae sample

Voordelen van ultrasone algenbehandeling

Lagere chemische kosten

Verbetering van de werking van filters en leidingen

Voorkom giftige algenbloei

Power plant reservoir

Oorzaken van verhoogde pH

 • Algen niveaus
 • Voedingsstoffen
 • Chemicaliën

Verhoogde pH-waarden kunnen worden veroorzaakt door verschillende mechanismen zoals algengroei, hoge nutriëntenniveaus van het bronwater en chemicaliën die worden gebruikt bij koelactiviteiten in de energiecentrale.

Overmatige algengroei zorgt ervoor dat de pH-waarde stijgt door fotosynthese, waarbij kooldioxide snel wordt onttrokken uit het water bronwater met een hoog zoutgehalte dat de koelvijver binnenkomt, kan een verhoging van de pH-waarde veroorzaken.

Water dat rijk is aan voedingsstoffen kan ook indirect de pH-waarde beïnvloeden door de algengroei te versnellen.

MPC-Buoy

Alles-in-één oplossing voor het bestrijden van algen in drinkwaterreservoirs.

Bekijk product

Questions?

Receive more information and a free quotation.

Talk to an expert

Veel gestelde vragen

 • How safe is your ultrasonic treatment? Do you have proof?

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 • Are there limitations to your ultrasound treatment?

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 • What makes your ultrasonic algae treatment unique?

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 • Why control the algae if nutrients are the problem?

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).